Drenthe 2011 : deel 6

,

Deze log gaat over de geschiedenis van Frederiksoord.

(Frederiksoord ligt tussen Steenwijk en Vledder)

.

Proefkolonie .

.

Omdat we vaker in deze z-w hoek van Drenthe geweest waren, was ik nieuwsgierig naar de geschiedenis. Vooral de geschiedenis over de koloniën.

 ..

Het doel van de proefkolonie was verarmde landgenoten uit hun toestand van `diepe ellende en de daaruit spruitende zedelijke verbastering` te halen. In een nog woest en maakbaar Drenthe zouden zij leren met handarbeid de eigen kost te verdienen.

.

Het boek vertelt over het ontstaan van de Maatschappij van Weldadigheid(1818), over de landelijke inzamelactie en vooral over het leven van de eerste 52 proefkolonisten in z-w Drenthe.

.

.

.

.

.

Daarom bezoeken we het museum `De Koloniehof` in Frederiksoord.

.

Fr oord 0b 
.

Het is de succesvolle generaal Johannes van den Bosch die met dit vooruitstrevende plan komt. De armoede in de grote steden is na de Franse overheersing enorm. Van koning Willem de 1-ste krijgt hij carte blanche om zijn plannen ten uitvoer te brengen voor het stichten van landbouwkoloniën om arbeid te creëren en zodoende de armoede te bestrijden.

.

Frederiksoord wordt nu, anno 2011, voorgedragen voor de lijst van `Unesco Werelderfgoed`

..

Fr oord 14 a 
.

De 3 hoofdrolspelers in financieel opzicht : Prinses Marianne, dochter van Koning Willem 1; majoor FHL van Swieten en PW Janssen uit Amsterdam.

.

Fr oord 21 
.

In okt. 1818 komen de eerste kolonisten aan in de proefkolonie, waar een streng regiem heerst.

.

Fr oord 3 
.

Fr oord 4 c 
Fr oord 1 
.

Werkte men héél heel hard, vrouwen en kinderen incluis met spinnen, dan kon men er bovenop komen.

.

Fr oord 2 copy 
..

Fr oord 13 a 
.

De nieuw opgerichte leefgemeenschap kende zijn eigen strenge regels en voorzieningen. Met het eigen verdiende koloniegeld kon men alleen in de koloniewinkel kopen en hiermee kon men z`n schuld ook afkopen. Speciale kledij was verplicht.

De maatschappij van Weldadigheid liep wel met zijn leerplicht, ziekenfonds en ouderenzorg erg vooruit.

 

p

Fr oord 11 
..

Maar menig kolonistengezin redt het niet in de kolonie, in het boek spreekt men van `den liederlijken en verkwistende aard der vrouwen` en het invoeren van zindelijkheid en spaarzamheid in de huishoudingen zeer moeilijk blijft. Want in vele gezinnen, waarvan de leden dikwijls van de geboorte af in vuile holen en gaten zijn opgegroeid. 

Maar toch sprak men van een succes.

.

Fr oord 12 
..

Fr
oord 31 a 
.

We stappen het museum uit en gaan te voet de gemarkeerde erfgoedwandeling door Frederiksoord maken.

.

Fr oord 22 
.

De meeste koloniehuisjes zijn tegenwoordig `zeer goed` opgeknapt.

..

Fr oord 6 
.

De ambtenarenhuisjes waren net iets beter dan de koloniehuisjes.

Nu zijn het stuk voor stuk `plaatjes`!

.

Fr oord 5 
.

Deze dokterswoning kwam pas in het begin van de 20-ste eeuw tot stand.

.

Fr oord 7 
.

Van het `bord` van het oude schooltje ben ik vergeten een foto te nemen ;-(

.

Fr oord 16 a 
.

Het postkantoortje is in de loop der jaren steeds meer uitgebreid.

.

Fr oord 8 
.

Dit opzichtershuisje lag in de buurt van de poort/toegang.

.

Fr oord 9 
.

Doorkijkje tussen de amtenarenhuisjes door naar de opzichterswoning.

.

Fr oord 10 
.

De bosbouw-, landbouw- en tuinbouwschool werd later door financieel toedoen van majoor van Swieten opgericht.

Alleen de tuinbouwschool heeft tot 2005 zelfstandig bestaan. Nu is hij verplaatst en gefuseerd.

.

Fr oord 18 

Voor de oudere kolonisten werd later (1893) een rij `rusthuisjes` gebouwd.

.

Fr oord 15 
.

Hun laatste rustplaats.

.

Fr oord 17 
.

Fr oord 30 a 
.

Het verst verwijderd van het museum ligt, richting Steenwijk, het landhuis `Westerbeek`

.

Fr oord 20 
.

Het landgoed Westerbeecksloot werd in 1717 gebouwd en in 1818 met al zijn grond door de Maatschappij van Weldadigheid gekocht.

Eerst woonde Johannes van den Bosch er met zijn gezin.

Maar toen Johannes meer projecten ( oa Veenhuizen, komt ook nog aanbod) ging opzetten werd Benjamin van den Bosch (jongere broer) direkteur van de proefkolonie Frederiksoord.

 Sinds de restauratie van 197
5 is het landhuis als kantoor van de stichting `Maatschappij van Weldadigheid` in gebruik.

.

Fr oord 19 a 
 .

Het was een leuke, mooie en zeer interressante rondwandeling door Frederiksoord en het boek is echt een aanrader.

.

Fr oord 24 
.

Morgen wacht ons in de tuin een verrassing.

..

.